Laboratóriumunk 2002 óta a Nemzeti Akkreditáló Testület, jelenleg Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált laboratórium.
Akkreditált területünk azóta folyamatosan bővült és a 2005., 2008., 2012., és 2016. évben lefolytatott akkreditálási eljárások során akkreditációnkat sikeresen meghosszabbítottuk.

A NAH-1-1002/2016 nyilvántartási számú AKKREDITÁLÁSI OKIRAT és HATÁROZAT a hozzátartozó mellékletekkel megtekinthető:

 

Részletező okirat 2016

A teljes akkreditálási ügyirat megtekinthető a www.nah.gov.hu honlapon is.

Akkreditált műszaki területünk az alábbi, mintavételekre, vizsgálatokra terjed ki:

AZBESZT VIZSGÁLATOK

 • Azbesztmentesítéssel kapcsolatos levegőtisztasági mérések
 • Azbeszttartalmú anyagok minőségi azonosítása

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ PONTFORRÁSOK HORDOZÓGÁZÁNAK MINTAVÉTELE ÉS VIZSGÁLATA:

 • A térfogatáram meghatározása;
 • Kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, oxigén, összes gáz- és gőzállapotú, szerves kötésben lévő szén koncentrációjának folyamatos helyszíni mérése;
 • Szilárd anyag tömegkoncentrációjának meghatározása;
 • Szerves anyagok mintavétele gázkromatográfiás vizsgálathoz;
 • Izokinetikus mintavétel kibocsátott légszennyező anyagok vizsgálatához;
 • Adszorpciós, abszorpciós mintavétel kibocsátott légszennyező anyagok vizsgálatához;

MUNKAHELYI LEVEGŐ VIZSGÁLATA:

 • Szervetlen szálló rostok mintavétele és szám szerinti koncentrációjának meghatározása;
 • Szálló por mintavétele és koncentrációjának meghatározása;
 • Szerves anyagok mennyiségi és minőségi meghatározása gázkromatográfiás elemzéssel;
 • Mintavétel a szálló por fém- és kvarctartalmának meghatározásához;
 • Adszorpciós és abszorpciós mintavétel a munkahelyi levegőben lévő légszennyező anyagok vizsgálatához;
 • Szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, oxigén koncentráció helyszíni mérése munkahelyi levegőben.
 • Olajköd meghatározása

FELSZÍN ALATTI VIZEK, IVÓVÍZ, IPARI SZENNYVÍZ  MINTAVÉTELE, HELYSZÍNI ÉS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA:

 • Felszín alatti vizek, ivóvíz, ipari szennyvíz mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai, szerves és szervetlen szennyezők) vizsgálatokhoz;
 • Felszín alatti vizek helyszíni (fizikai és kémiai) vizsgálata;
 • Felszín alatti vizek, ivóvíz, ipari szennyvíz szerves szennyező tartalmának gázkromatográfiás meghatározása.

ZAJ VIZSGÁLATOK:

 • Munkahelyi zajmérések;
 • Környezeti zajmérések üzemi, közlekedési és szórakoztatóipari területeken.