Komposzt és iszap vizsgálatok

  • Iszap és komposzt mintavétel (pl. hulladéklerakóban történő elhelyezéshez, alapjellemzési vizsgálathoz)
  • Iszapok és komposztok minőségi vizsgálata (mezőgazdasági célú felhasználáshoz, iszapok termikus hasznosíthatóságához)
  • Természetes vizek mederüledékének vizsgálata

Vonatkozó jogszabályok:

14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

50/2001 (IV.3.) Kormányrendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

36/2006 (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

Keressen minket bizalommal:

kor-ker@kor-ker.hu
+36 33 504 080