A talaj vizsgálatok szükségesek lehetnek

  • környezeti hatásvizsgálatokhoz
  • környezetvédelmi felülvizsgálatokhoz
  • talajok környezetvédelmi és mezőgazdasági célú mintavételek céljából,
  • talajminták szennyezettségének megállapításához
  • szennyezőanyag tárolásához és/ vagy bevezetéséhez
  • talajok állapotfelméréséhez (pl. terület adás-vételénél).
    A mintavételezések elvégzése a talajfelszínről, fúrásból, talajszelvényből történhet.

Vonatkozó jogszabályok:

14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

50/2001 (IV.3.) Kormányrendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

Keressen bizalommal:

kor-ker@kor-ker.hu
+36 33 504 080